Права та обов'язки учнів

Вимоги до учнів:

 1. Приходити на уроки у шкільній формі, акуратно причесаними.

 2. З'являтися до школи не пізніше, ніж за 10 хв. до початку першого уроку. Ті, хто запізнився, можуть бути допущені в клас лише з дозволу директора або чергового завуча.

 3. Заздалегідь приготувати все необхідне для уроку, після дзвінка негайно зайняти свої робочі місця.

 4. 3 класу виходити організовано, лише після дозволу вчителя.

 5. Не пропускати без поважних причин уроки. Заздалегідь повідомляти чи своєчасно пояснювати причини своєї відсутності на заняттях чи інших заходах.

 6. Не приносити у школу зайві речі, які не мають відношення до навчання; вимикати мобільні телефони під час уроків.

 7. Підтримувати у шкільних приміщеннях та пришкільній території чистоту і порядок, не смітити.

 8. Берегти шкільне майно, бережливо ставитися до підручників, своїх речей і речей однокласників. У випадку псування будь-якого майна його відновлення або ремонт проводиться за кошти батьків.

 9. Під час уроків, перерв, позаурочних заходів дотримуватися правил техніки безпеки, виробничої санітарії, інструкції з охорони праці.

 10. Брати участь у суспільно корисних справах класу, школи.

 11. Бути дисциплінованими, скромними, ввічливими, виконувати вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування.

Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою школи;

- на доступ інформації з усіх галузей знань; 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля;

- на безпечні умови навчання, виховання і праці.

Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм;

- дотримуватися вимог Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського та особистого майна;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- виконувати розпорядження класного керівника, вчителів, дирекції навчального закладу.